Hot Novelette Novel

1
Hinubia|8966
2
Author Zhang Dongsheng|8676
3
Wu Ziming|3380
4
Nanqiao|9648
5
Shen Sheng may|2094
6
Extradition of Jianghu situation|3213
7
Almighty boy|6354
8
Reading mortal|3940
9
Dongsheng rising|5899
10
Curable substance|6802